YTTERLIGARE FÖRARE

Introduction
En ytterligare förare ingår i varje online-bokning. Om du vill registrera även en tredje person som förare, välj denna tilläggstjänst.
Full description

En ytterligare förare ingår i varje online-bokning. Om du vill registrera även en tredje person som förare, välj denna tilläggstjänst.

 

OBS! Alla föraren måste vara registrerade i hyresavtalet för försäkringen och självrisken att vara giltiga.


(Om du har bokat TC Essential eller TC Essential PLUS, genom att välja denna tilläggstjänst kan totalt 4 personer registreras som förare).

Hidden
Off