INVERTER

Introduction
Konverterar 12V till 230V. Med hjälp av en omvandlare kan du använda mobiltelefoner och bärbara laddaren även om ditt fordon inte är anslutet till elnätet.
Hidden
Off