TC PLUS SJÄLVRISKANDEL (VALFRI)

Introduction
Sänk självrisken. Minska dina kostnader om något händer med TC Plus.
Full description

Grundläggande självriskandel TC BASIC ingår i alla hyrespriser med kanske hög självrisk nivån.

Detta alternativ minskar det belopp du behöver återbetala (självrisk) med i händelse av en olycka. Om du har mer än en skada, är du ansvarig för alla skador separat. Självriskandelen är landsspecifik och kan variera från destination till destination. 

TC PLUS SJÄLVRISKANDELAR:

  • Norge 15,000 NOK
  • Sverige 12,000 SEK
  • Finland 1,200 EUR
  • Estland 1,200 EUR
  • Island 1,200 EUR
  • UK 1,000 GBP

Uppmärksamhet:

  • Minsta reduseringsperiod är 7 dagar eller motsvarande monetär betalning.
  • Detta täcker inte vindrutor eller däckkostnader. För extra säkerhet, kolla in den separata produkten för  VINDRUTA OCH HJUL FÖRSÄKRING (EXTRA)
  • Om du vill välja ett heltäckande tilläggsskydd med en liten självrisk, kolla in tredjepartsförsäkringen: Extern Försäkring.
Hidden
Off