YTTERLIGARE FÖRARE (STANDARD, online)

Category
Introduction
En ytterligare förare ingår i varje online-bokning.
Full description

En ytterligare förare ingår i varje online-bokning. Om du vill registrera även en tredje person som förare, välj denna tilläggstjänst.

 

OBS! Alla föraren måste vara registrerade i hyresavtalet för försäkringen och självrisken att vara giltiga.

Hidden
Off