SPENNINGSOMFORMER

Introduction
Omdanner 12 V til 230 V. Med en spenningsomformer kan du bruke ladere for mobiltelefoner og bærbare datamaskiner når kjøretøyet ikke er koblet ti strømnettet.
Hidden
Off